Badem Kavurma Makinası Rozen Makina

Badem Kavurma Makinası

Kuruyemiş Kavurrma Makinası

Atıştırmalık olarak tüketilen tüm bademler, ortalamanın üzerinde KVH riski olan erişkinlerde LDL kolesterolü düşürmenin yanı sıra endotel fonksiyonunu da belirgin şekilde iyileştirir.

ROZEN Kuruyemiş Makinaları sizin için en iyi badem kavurmayı sunmaktadır.

Oksidatif Stres Biyobelirteçleri, Fındıkla İlişkili Antioksidanlar ve Kardiyovasküler Hastalık. (2020 yılında)

Lorenzon Dos Santos J. ve ark.

Bu makale, farklı fındıkların ve polifenoller ve E vitamini gibi ilgili diyet antioksidanlarının (birincil ve ikincil kardiyovasküler önleme) oksidatif stresin biyobelirteçleri üzerindeki etkisine ek olarak, oksidatif stres, ateroskleroz ve kardiyovasküler hastalık arasındaki etkileşimi kısaca vurgulamaktadır.

ABD Erkek ve Kadınlarında Somun Tüketimindeki Değişiklikler ve Sonraki Kardiyovasküler Hastalık Riski: 3 Büyük Prospektif Kohort Çalışması. (2020 yılında)

Liu X. ve diğ.

Bu 3 büyük prospektif kohort çalışmasında, Sağlık Uzmanları Takip Çalışması’ndan gelen 34.000’den fazla ABD’li erkekte toplam ve spesifik fındık türlerinin bireysel olarak değişmesi ve müteakip kardiyovasküler hastalık (KVH) riski ilişkisi değerlendirildi, Hemşirelerin Sağlık Çalışması I ve II’den 158.000’den fazla kadın. Fındık alımında değişiklik yapmayan katılımcılarla karşılaştırıldığında, toplam fındık tüketimini artıran katılımcıların CVD, CHD ve inme riski daha düşüktü. Bulgular, sağlıklı diyet modellerinin bir parçası olarak çeşitli fındıkların dahil edilmesini desteklemektedir ve hayvan bazlı proteinin bitki bazlı protein ile değiştirilmesinin CVD’nin önlenmesinde yardımcı olabileceğine dair teorik kanıtlar sunmaktadır.

Doymuş Yağların Ceviz veya Bitkisel Yağlardan Doymamış Yağlarla Değiştirilmesi Lipoproteini Artırmadan Aterojenik Lipoprotein Sınıflarını Düşürür (a). (2020 yılında).

ROZEN Kuruyemiş Makinaları sizin için en iyi badem kavurmayı sunmaktadır.

Kardiyovasküler hastalık (KVH) riski taşıyan 34 kişide randomize, çapraz, kontrollü beslenme çalışması yapılmıştır. Katılımcılara altı hafta boyunca aşağıdaki diyetlerin her biri verilmiştir: 1) ceviz diyeti (57-99 g / gün); 2) ceviz içermeyen ceviz yağ-asit eşleşmeli diyet ve; 3) ALA’nın cevizsiz oleik asit ile değiştirildiği bir diyet. Çalışma, doymuş yağ asitlerinin cevizlerden doymamış yağlarla değiştirilmesinin, LDL-kolesterol, HDL olmayan kolesterol ve toplam kolesterol de dahil olmak üzere lipit / lipoprotein sınıflarını iyileştirdiğini belirtti.

Oleik Asit İçeren Ceviz ve Bitkisel Yağlar Gut Mikrobiyotasını ve Kardiyovasküler Risk Faktörleri ile İlişkilerini Farklı Etkiler: Kardiyovasküler Hastalık Riski Olan Yetişkinlerde Randomize, Kontrollü, Beslenme Denemesinin Takibi. (2019)

Araştırmacılar, sağlıklı bir diyetin bir parçası olarak günlük ceviz yemenin, sağlığın geliştirilmesine yardımcı olabilecek bazı bakterilerdeki artışlarla ilişkili olduğunu buldular. Ek olarak, bağırsak bakterilerindeki bu değişiklikler, kalp hastalığı için bazı risk faktörlerindeki iyileşmelerle ilişkilendirildi.